SYFTE:

Genom att, på ett effektivt och rationellt sätt, arbeta med planerade arbetsordrar, förebyggande- och avhjälpandeunderhåll samt ständiga förbättringar skapa förutsättningar för produktionen till en ökad totaleffektivitet (OEE), högsta leveransprecision samt kvalitetsnivå.

ANSVARSOMRÅDE:

Medverka vid planering samt ansvara för utförande av förebyggande underhåll, såsom maskinservice och kalibrering, på produktions- och fastighetsutrustning, utifrån datoriserat underhållssystem samt TPM-koordinator.

Utföra planerade arbetsordrar, utifrån datoriserat underhållssystem samt ansvarig gruppledare.

Arbeta med avhjälpande på produktions- och fastighetsutrustning.

Arbeta med att eliminera systematiskt återkommande fel samt verka för ständiga förbättringar.

Utföra dagliga rutinkontroller på vital teknisk utrustning.

Delta, samt verka som kontaktperson, vid service från externa leverantörer-entreprenörer.

Ingå i fabrikens insatsstyrka.

Ställföreträdande Akut-ansvarig vid dennes frånvaro.

Följa delar av ledningssystemet som berör denna funktion.

Rapportering av ev. avvikelser mot satta mål till gruppledare

Flexibel att hjälpa till inom andra områden

BEFOGENHETER:

Restriktioner:

Förankra reservdels- samt övriga inköp med överordnande.

SAMARBETSFÖRHÅLLANDEN:

Kontakt mot externa leverantörer och entreprenörer.

Planering av arbetsordrar med TPM-koordinator och gruppledare Underhåll.

Planering/rapportering mot produktionsenheterna samt övriga interna kunder.

NYCKELTAL OCH MÅL

Maskinstillestånd som påverkar totaleffektiviteten(OEE)

Kvalitet på utförda tjänster.

Leveransprecision på utförda tjänster.

KRAVPROFIL

Elprogrammet med påbyggnad av styr & regler eller liknande.

Behörighet enligt AVD A och C.

Underhållsteknik.

Engelska.

Hydraulikteknik.

Svetsning/lödning.