Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie administracji kadrowej (obsługa procesów zatrudniania, prowadzenie akt personalnych oraz innych dokumentów związanych z trwaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy); ewidencja danych kadrowych
 • Przygotowywanie danych do listy płac, współpraca z dostawcą usług płacowych
 • Bieżąca obsługa pracowników
 • Wsparcie w przygotowywaniu raportów i analiz
 • Udział w innych projektach i inicjatywach HR

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe
 • Doświadczenie w prowadzeniu administracji personalnej- warunek konieczny
 • Aktualna i praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Doświadczenie w pracy z Klientem wewnętrznym
 • Doskonałe zdolności interpersonalne oraz budowania relacji
 • Nastawienie na generowanie rozwiązań, zaangażowane i zorientowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności
 • Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym